Clwb Siarad 3/10/2019 – Learn Welsh with us each month

Our busy day in the library ran smoothly with the AGM being well attended and no issues arising.  Both groups enjoyed 2 hours of learning and good progress was made as usual.  The Committee had a very productive meeting.  We discussed many ways to develop our programme of activities over 2019 – 2020.  A key decision was made:  we will celebrate next year’s St David’s day on Thursday 5th March, which is when we hold our normal Clwb Siarad meeting.  More details will be available in due course.  In the meantime, we urge anyone who isn’t on our mailing list but who wants to join us for our Christmas lunch and film in The Continental on Sunday, 1st December 2019, to get in touch for details.  Members:  Margaret will email you all shortly to ask for your menu choices and deposit payment.  We are holding a revision day in The Stanley Arms, Preston, on Wednesday, 30th October from 10.00 am – 2.00 pm.  Next Clwb Siarad meeting:  Thursday, 7th November, upstairs in the Harris Library.  Learning 10.00 – 12.15; lunch 12.15 – 1.00; reading group 1.00 – 3.00pm.

Aeth ein diwrnod prysur yn y llyfrgell fel wats.  Roedd llawer yn bresennol yn y CCB a doedd na ddim problem i’w drafod.  Wnaeth y ddau grŵp fwynhau dwy awr o ddysgu, a daethon ymlaen yn dda fel after.  Roedd cyfarfod y Pwyllgor yn gynhyrchol iawn.  Cawson llawer syndiad sut i ddatblygu ein gweithgareddau dros 2019 – 2020.  Gwnaethon un penderfyniad allweddol:  byddwn yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2020 ar ddydd Iau, 5ed Mawrth, pan gynhelir cyfarfod Clwb Siarad arferol.  Mi fydd mwy o fanylion ar gael yn y pen draw.  Yn y cyfamser, dan ni’n annog unrhyw un sy ddim yn derbyn ein e-bostiau misol ond sydd eisiau dod i’n Cinio Nadolig (a ffilm) yn Y Continental ar ddydd Sul, 1af Rhagfyr 2019, i gysylltu â ni am wybodaeth.  Aelodau:  Mi fydd Margaret yn cysylltu â chi’n fuan i  ofyn am eis dewisiadau bwyd a’ch blaendal.  Dan ni’n cynnal diwrnod adolygu yn Y Stanley Arms, Preston, dydd Mercher 30ain Hydref, o 10.00 yb – 2.00 yp.  Cyfarfod nesa Clwb Siarad:  Dydd Iau, 7fed Tachwedd, lan lofft yn llyfrgell Yr Harris.  Dysgu 10.00 – 12.15;  cinio 12.15 – 1.00; grŵp darllen 1.00 – 3.00.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s