Monthly Archives: February 2023

Dydd Gwyl Dewi 2023

Dyn ni’n dathlu Dydd Gwyl Dewi ar 1af Mawrth 2023 yn Y Continental. Cyfarfod arferol o 10.15 – 12.15 yn y bore, wedyn cinio gyda’n gilydd. Ebostiwch Anne a Margaret am ragor o fanylion: clwbsiarad@gmail.com. Croeso cynnes i bawb fel … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment