Monthly Archives: December 2014

Concerto Hedd Wyn

S4C has an excellent programme about Concerto Hedd Wyn, Catrin Finch’s new composition for the National Youth Orchestra of Wales, which they performed by invitation in Berlin for the centenary of the beginning of World War I.  Great pictures, some new info … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Noson Lawen Nadolig 11eg Rhagfyr 2014

Cawson noson ardderchog yn bwyta, sgwrsio, canu ac adrodd cerddi yn Y Snug yn Y Continental.  Braf iawn oedd cyfarfod dau aelod newydd a chlywed lleisiau rhagorol – dim angen unrhyw meic ar Gwynfor – na Josh yn enwedig!  Trueni am … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

St Asaph One Day School/Ysgol Un Dydd Llanelwy

Four of us went to Llanelwy/St Asaph for Bangor University’s Welsh for Adults Day School on Saturday 22nd November.  It was well worth having to get up early for the journey, even though I was feeding chickens just before dawn, Darren was … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment