Monthly Archives: February 2021

Brawddegau Mis Chwefror / February’s sentences

Mae’r ffrwd yn llifo drwy’r dref i’r felin ddŵr. Dw i’n hoffi cerdded efo fy nghi i i Barc Haslem bob dydd i ymarfer. Dw i’n caru natur yn enwedig pili palod. Mae’r ddraig goch yn cerdded mewn coedwig dawel, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 19/2/21

Llifo = to flow Eu gorau = their best Bob dydd = every day Pili pala = butterfly Amddiffyn = to defend Anrhydedd = honour Syrthio = to fall Gobaith (fem) = hope Egnïol = energetic Anodd = difficult Cadw … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/2/21

Ffrwd (fem) = stream Llwyddo = to succeed Cerdded = to walk Natur (fem) = nature Draig (fem) = dragon Swyddfa Post = Post Office Drwy = through Tipyn bach o = a little bit of Cefnogaeth (fem) = support … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Ionawr / January’s Sentences

Ar y ffordd i Langollen dan ni’n medru gweld adfael abatŷ hardd. Yn ystod tymor y Nadolig, y peth gorau ydy bod efo’r teulu. Mae tywydd poeth yn distrywio blodau a llysiau yn ein gardd prydferth ni. Plîs fedrech chi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment