Mae Cymru a Awstralia yn mynd ymlaen am Cwpan Rygbi Y Byd / Wales and Australia are in the next stage of the Rugby World Cup!

Wel, mae’n trist i Loegr wedi’r hol hype, ond mae cefnogwyr Cymru yn gorfoledddu oherwydd tîm Warren Gatland yn mynd ymlaen i rownd y wyth olaf.  Hwre!

Well, it’s sad for England after all the hype, but Wales supporters are exultant bccause Warren Gatland’s team are going forward to the quarter finals.  Yes!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Mae Cymru a Awstralia yn mynd ymlaen am Cwpan Rygbi Y Byd / Wales and Australia are in the next stage of the Rugby World Cup!

  1. David John says:

    Hapis!

  2. clwbsiarad says:

    Rhaid cyfaddef ‘mod i’n cydymdeimlo gyda Lloegr, ond mi ddaw eto haul ar fryn iddyn nhw.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s