Croeso Cynnes i Bawb

dragon

We’re a group of people living in mid-Lancashire with an enthusiasm for all things Welsh: the country, the language, and family ties.  Everyone sharing that enthusiasm is welcome to come and join us.  We’re a very friendly bunch.

APOLOGIES / YMDDIHEURIADAU:  We are not holding monthly meetings in the Library in Preston until  we feel it is 100% safe to do so during Coronavirus Circumstances.  This information will be updated as soon as we know more.

Our Clwb Siarad meets on the first Thursday of every month upstairs at  The Harris Library in Preston.  We begin at 10.00am, holding classes / general conversation until 12.15pm.  About a third of us are Welsh speakers, others are beginners or more experienced learners.  We break for lunch at 12.15 then run a Reading Group from 1.00 – 3.00pm, except for 3 Thursdays in the year when we hold a Committee Meeting.  Please make sure you check our latest post for any additional sessions or changes to these arrangements if you are thinking of coming along.

See the What’s On page for our regular calendar and social events. We welcome suggestions or links to other groups.  Please comment here or email clwbsiarad@gmail.com.  We also have a facebook page – search in “Groups” for Welsh Club Preston.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 2 Comments

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/1/21

Poeth = hot

Nôl = to fetch (+ back)

Glas = blue

Eleni = this year

Aros gartre / aros adre = stay at home

Gosod = to put, to place

Diwethaf = last

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 8/1/21

Adfail = ruin

Yn ystod = during

Distrywio = to destroy

Fedrech chi? = Could you?

Haul = sun

Profiad = experience

Rhaid i ni = we must / we have to

Rhestr = list

Anodd = difficult

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis / Sentences of the month 6/12/20

  1. Fy her ydy canolbwyntio ar ramadeg Gymraeg.                                
  2. Dw i’n diflasu ar y cyfyngiadau symud hir.
  3. Mae hi’n stormus, felly dydy’r cwch ddim yn cyrraedd yr ynys.
  4. Bydd yr heddlu’n ceisio atal y protestwyr rhag dod i mewn.
  5. Yn ystod mis Tachwedd dw i wedi bod yn paentio dodrefn a darllen llyfrau.
  6. Mae’r wyresau’n edrych ymlaen at gyfarfod pawb yn y teulu dros y Nadolig.
  7. Wyt ti’n mynd i bleidleisio yn yr etholiad?  Ydw, dw i’n mynd i gyfrif yn yr etholiad!
  8. Amser maith yn ôl, roedd y tylwyth teg yn swil iawn yn byw yn ddwfn mewn coedwig dawel.
  9. Dw i’n edrych ymlaen at wylio farcutiaid yn hedfan dros fryniau yn Nant yr Arian yn ymyl Aberystwyth ymhen amser.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 27/11/20

Gramadeg (fem) = grammar

Felly = therefore

Symudiadau = movements

Nadolig = Christmas

Yn ystod = during

Ymhen amser = in due course

Atal rhag = to prevent from

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 20/11/20

Her (fem.) = challenge

Cyrraedd = to arrive at, to reach

Cyfyngiadau = restrictions

Trefnu = to arrange

Tylwyth teg = fairies

Hedfan = to fly

Paentio / peintio = to paint

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 13/11/20

Canolbwyntio = to concentrate

Cwch = boat

Diflasu ar = to have a surfeit of (to get bored with, have enough of)

Teulu = family

Addas = suitable

Coedwig = forest, woodland

Dodrefn = furniture

Ymlaen = onwards, forwards

Pleidleisio = to vote

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis: 8/11/20

Dw i’n casglu stampiau tramor a Phrydeinig ar gyfer elusen.

Mae ast fy nghymydog yn hoffi rhedeg ar y traeth.

Mae fy ymchwil am fy hanes teulu yn ddiddorol iawn ond hefyd yn anodd.

 Dw i’n gwneud y golchi oherwydd bod fy ngwraig yn sâl.

Rhaid i mi wneud fy ffurflenni treth hunan asesiad heb gamgymeriadau cyn Nadolig.

Mae’r plant yn dangos i Taid sut i chwarae gêm newydd gan ddefnyddio ei fawd yn unig.

Diolch i ffrind hyfryd, Meryl, a’i gŵr, John, dw i’n mwynhau gwyliau yn Sbaen, mae’r tywydd yn hyfryd ac yn heulog ond, dw i’n caru’r diwylliant Sbaeneg, mae’r diwylliant yn ddiddorol a dramatig.

Cyn i mi ymddeol dw i’n derbyn papur pleidleisio i fynd ar streic, a dw i’n darllen y papur pleidleisio a dw i’n cael cur pen, a dw i’n mynd mewn i’r twb poeth er mwyn ymlacio, yna mynd i eistedd yn y lolfa lle dw i’n darllen y papur pleidleisio ond mae’n ddiflas ac mae’n gwneud i mi eisiau pendwmpian.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 30/10/20

Anodd = hard, difficult

Cymydog = neighbour

Ar gyfer = on behalf of, for

Ymarfer = to practise, to exercise

Camgymeriadau = mistakes

Taid = grandfather

Chwant bwyd = hunger

Diwylliant = culture

Cyn ymddeol = before retiring

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 23/10/20

Hunanasesiad = self-assessment

Plant = children                

Rhedeg = to run

Pobl gyfeillgar = friendly people                               

Twb poeth = hot tub     

Ymchwil = research

Cyfleoedd = opportunities                          

Tramor = foreign/abroad/overseas

Prydeinig = British

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/10/20

Ffurflen, ffurflenni (b) = form

Traeth = beach

Gemau = games

Pendwmpian = to nod off, to doze

Gwyliau = holidays

Cymorth cyflym = quick help

Hanes teulu = family history

Elusen (b) = charity

Problem a datrysiad = problem and solution

Posted in Uncategorized | Leave a comment