Author Archives: clwbsiarad

Dydd Gwyl Dewi 2023

Dyn ni’n dathlu Dydd Gwyl Dewi ar 1af Mawrth 2023 yn Y Continental. Cyfarfod arferol o 10.15 – 12.15 yn y bore, wedyn cinio gyda’n gilydd. Ebostiwch Anne a Margaret am ragor o fanylion: clwbsiarad@gmail.com. Croeso cynnes i bawb fel … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Am noson! What an evening!

Croesawu Tîm Rygbi Cynghrair Cymru yng Ngwesty’r Marriott yn Preston 11/10/2022.  Pob lwc i chi, bois, yng Nghwpan y Byd Hydref 2022. Welcoming the Welsh Rugby League Team in the Marriott Hotel, Preston 11/10/2022.  Best of luck to you, boys … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meetings / Cyfarfodydd 2022 – 2023

Everyone is welcome to turn up at any of our meetings (see below.) If you want to know more about our zoom meetings or would like to join us for Christmas Lunch and St David’s Day lunch, please email Anne … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfodydd / Meetings 2022

Dydd Gwyl Dewi / St David’s Day: Tuesday 1st March 2022; 12.30 lunch at The Continental, South Meadow Lane, Preston. Email us at clwbsiarad@gmail.com if you are interested. Please let us know by 9th February if possible. If you are … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cyfarfod Wyneb yn Wyneb / Face to Face meeting. 

Friday, 5th November 2021 at The Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP. Call in any time between 12.00 noon and 3.00pm.  If you haven’t met us before, look out for the Welsh flag and come to say hello.  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cinio Nadolig / Christmas Lunch

Sunday, 5th December at the Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP.  Arrive at 12, eat at 12.30.  Email us for more details:  clwbsiarad@clwbsiarad Dydd Sul, 5ed Rhagfyr yn Nhafarn y Continental, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP.  Cyrraedd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau mis Mawrth 2021 / March 2021 Sentences

Herma:  Dw i’n bwriadu cymryd tanysgrifiad i dderbyn tusw o flodau bob dydd Gwener. Charlotte:  Mae’n bwysig gwrando pan mae’r athrawes yn siarad. Eve:  Aeth llai na hanner oedolion Lancashire at y deintydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Pam:  Mi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the Week 20/3/21

Tanysgrifiad = subscription Gwrando = to listen Deintydd = dentist Abertawe = Swansea Gwrach (b) = witch Ŵyn = lambs Blaguryn = shoot, bud Symbolau cendlaethol = national symbols Symud = to move Optimistaidd = optimistic Gwarantu = to guarantee

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/3/21

Bwriadu = to intend Pwysig = important Oedolion = adults Hwylio = to sail Gwarchod = to look after Gwanwyn = spring Sylwi = to notice Cennin Pedr = daffodils Eiddo = possessions Diwyd = industrious Gwasanaeth = service

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Chwefror / February’s sentences

Mae’r ffrwd yn llifo drwy’r dref i’r felin ddŵr. Dw i’n hoffi cerdded efo fy nghi i i Barc Haslem bob dydd i ymarfer. Dw i’n caru natur yn enwedig pili palod. Mae’r ddraig goch yn cerdded mewn coedwig dawel, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment