Author Archives: clwbsiarad

Cyfarfod Wyneb yn Wyneb / Face to Face meeting. 

Friday, 5th November 2021 at The Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP. Call in any time between 12.00 noon and 3.00pm.  If you haven’t met us before, look out for the Welsh flag and come to say hello.  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cinio Nadolig / Christmas Lunch

Sunday, 5th December at the Continental Pub, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP.  Arrive at 12, eat at 12.30.  Email us for more details:  clwbsiarad@clwbsiarad Dydd Sul, 5ed Rhagfyr yn Nhafarn y Continental, South Meadow Lane, Preston, PR1 8JP.  Cyrraedd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau mis Mawrth 2021 / March 2021 Sentences

Herma:  Dw i’n bwriadu cymryd tanysgrifiad i dderbyn tusw o flodau bob dydd Gwener. Charlotte:  Mae’n bwysig gwrando pan mae’r athrawes yn siarad. Eve:  Aeth llai na hanner oedolion Lancashire at y deintydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Pam:  Mi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the Week 20/3/21

Tanysgrifiad = subscription Gwrando = to listen Deintydd = dentist Abertawe = Swansea Gwrach (b) = witch Ŵyn = lambs Blaguryn = shoot, bud Symbolau cendlaethol = national symbols Symud = to move Optimistaidd = optimistic Gwarantu = to guarantee

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/3/21

Bwriadu = to intend Pwysig = important Oedolion = adults Hwylio = to sail Gwarchod = to look after Gwanwyn = spring Sylwi = to notice Cennin Pedr = daffodils Eiddo = possessions Diwyd = industrious Gwasanaeth = service

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Chwefror / February’s sentences

Mae’r ffrwd yn llifo drwy’r dref i’r felin ddŵr. Dw i’n hoffi cerdded efo fy nghi i i Barc Haslem bob dydd i ymarfer. Dw i’n caru natur yn enwedig pili palod. Mae’r ddraig goch yn cerdded mewn coedwig dawel, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 19/2/21

Llifo = to flow Eu gorau = their best Bob dydd = every day Pili pala = butterfly Amddiffyn = to defend Anrhydedd = honour Syrthio = to fall Gobaith (fem) = hope Egnïol = energetic Anodd = difficult Cadw … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/2/21

Ffrwd (fem) = stream Llwyddo = to succeed Cerdded = to walk Natur (fem) = nature Draig (fem) = dragon Swyddfa Post = Post Office Drwy = through Tipyn bach o = a little bit of Cefnogaeth (fem) = support … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Ionawr / January’s Sentences

Ar y ffordd i Langollen dan ni’n medru gweld adfael abatŷ hardd. Yn ystod tymor y Nadolig, y peth gorau ydy bod efo’r teulu. Mae tywydd poeth yn distrywio blodau a llysiau yn ein gardd prydferth ni. Plîs fedrech chi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 30/01/21

Ffordd (fem) = road, way Hardd = beautiful Abatŷ = abbey Y peth gorau = the best thing Llysiau = vegetables Archfarchnad = supermarket Troi = to turn Llynedd = last year Fel bod = so that Darganfod = to … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment