Monthly Archives: May 2015

Gŵyl Mimosa

Llongyfarchiadau dilys iawn i Dr Ben Rees a Chymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi am gynnal Ŵyl ardderchog.  Aeth 4 ohonon ni draw i Lerpwl dydd Sadwrn i ymuno â’r seremoni dadorchuddio y Gofeb yn ymyl Doc Princes.  Roedd yn achlysur … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Dathlu Penblwydd 150 Y Wladfa

Some of us are driving down on Saturday 30 May to have a bite of lunch and then wwitness the 3.00 unveiling of the memorial at Princes Dock of the Mimosa setting sail 150 years ago to establish the Welsh … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Let’s Dance! And yes we did.

Roedd llawr o hwyl dydd Iau diwetha’.  Our thanks to our friends in Hoghton Folk Dance Club who guided us in the dances and did so much to enable us to  thoroughly enjoy ourselves.  And what is more, we all have a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gwlad y Gân yn Nant Gwrtheyrn

Mi wnaeth bedair ohonon ni, sef Margaret, Jenny, Catherine ac Anne fwynhau’n fawr iawn yn Y Nant yn ystod wythnos gynta mis Mai.  Dysgu am hanes a chefndir cerddoriaeth Gymraeg o hen emynau hyd at ganeuon modern, canu bob dydd, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment