Category Archives: Uncategorized

Brawddegau mis Mawrth 2021 / March 2021 Sentences

Herma:  Dw i’n bwriadu cymryd tanysgrifiad i dderbyn tusw o flodau bob dydd Gwener. Charlotte:  Mae’n bwysig gwrando pan mae’r athrawes yn siarad. Eve:  Aeth llai na hanner oedolion Lancashire at y deintydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Pam:  Mi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the Week 20/3/21

Tanysgrifiad = subscription Gwrando = to listen Deintydd = dentist Abertawe = Swansea Gwrach (b) = witch Ŵyn = lambs Blaguryn = shoot, bud Symbolau cendlaethol = national symbols Symud = to move Optimistaidd = optimistic Gwarantu = to guarantee

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/3/21

Bwriadu = to intend Pwysig = important Oedolion = adults Hwylio = to sail Gwarchod = to look after Gwanwyn = spring Sylwi = to notice Cennin Pedr = daffodils Eiddo = possessions Diwyd = industrious Gwasanaeth = service

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Chwefror / February’s sentences

Mae’r ffrwd yn llifo drwy’r dref i’r felin ddŵr. Dw i’n hoffi cerdded efo fy nghi i i Barc Haslem bob dydd i ymarfer. Dw i’n caru natur yn enwedig pili palod. Mae’r ddraig goch yn cerdded mewn coedwig dawel, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 19/2/21

Llifo = to flow Eu gorau = their best Bob dydd = every day Pili pala = butterfly Amddiffyn = to defend Anrhydedd = honour Syrthio = to fall Gobaith (fem) = hope Egnïol = energetic Anodd = difficult Cadw … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/2/21

Ffrwd (fem) = stream Llwyddo = to succeed Cerdded = to walk Natur (fem) = nature Draig (fem) = dragon Swyddfa Post = Post Office Drwy = through Tipyn bach o = a little bit of Cefnogaeth (fem) = support … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Ionawr / January’s Sentences

Ar y ffordd i Langollen dan ni’n medru gweld adfael abatŷ hardd. Yn ystod tymor y Nadolig, y peth gorau ydy bod efo’r teulu. Mae tywydd poeth yn distrywio blodau a llysiau yn ein gardd prydferth ni. Plîs fedrech chi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 30/01/21

Ffordd (fem) = road, way Hardd = beautiful Abatŷ = abbey Y peth gorau = the best thing Llysiau = vegetables Archfarchnad = supermarket Troi = to turn Llynedd = last year Fel bod = so that Darganfod = to … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 23/01/21

Tymor = term Prydferth = beautiful Papur tŷ bach = loo roll / toilet paper Yn sydyn = suddenly Uchelgais = ambition Achub bywydau = to save lives Colli = to lose Cyfarfod = meeting Tabledi = tablets Meddyginiaeth = … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/1/21

Poeth = hot Nôl = to fetch (+ back) Glas = blue Eleni = this year Aros gartre / aros adre = stay at home Gosod = to put, to place Diwethaf = last

Posted in Uncategorized | Leave a comment