Clwb Siarad 5/9/2019 – Learn Welsh with us each month

What a great start to the year.  We met at 10.00am in The Continental – and we are very grateful to them for accommodating us so well.  We were joined by two new friends:   Barbara, a total beginner and Heather, an experienced learner.  Both are going to be great assets to the Club.  Margaret collected the annual £10 membership fee, we booked our Christmas lunch date at The Continental (Sunday 1st December at 12.30pm) and discussed plans for St David’s Day in 2020.  The Reading Group enjoyed a healthy debate reviewing “Stryd y Bont” and made great progress reading “Am Ddiwrnod.”  Our next Clwb Siarad meeting will be upstairs in the Harris Library on Thursday 3rd October 2019.  We will hold our AGM from 10.00 – 10.30am and learning will begin immediately afterwards.  Lunch break will be 12.15 – 1.00pm, followed by a Committee Meeting 1.00 – 3.00pm.

Dyna ddechreuad gwych i’r flwyddyn!  Wnaethon ni gyfarfod am 10.00yb yn Y Continental – dan ni’n ddiolchgar iawn iddyn nhw am ein cymhwyso mor dda.  Daeth ddwy ffrind newydd i ymuno â ni:  Barbara, sy’n ddechreuwraig bur, a Heather, sy’n ddysgwraig brofiadol.  Bydd y ddwy yn gaffaeliadau da iawn i’r Clwb.  Wnaeth Margaret gasglu’r ffi ddegbunt flynyddol, wnaethon ni archeb dyddiad ein cinio Nadolig yn Y Continental (Dydd Sul, 1af Rhagfyr am 12.30yp) a wnaethon ni drafod cynlluniau Dydd Gŵyl Dewi 2020.  Cafodd y Grŵp Darllen hwyl fawr yn dadlau adolygiad “Stryd y Bont” a gwneud cynnydd sylweddol wrth ddarllen “Am Ddiwrnod.”  Cynhelir cyfarod nesa Clwb Siarad i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris, dydd Iau 3ydd Hydref.  Dechreuwn gyda’n CCB o 10.00 – 10.30yb a bydd dysgu yn cychwn yn syth ar ôl hyn.  Bydd amser cinio o 12.15 – 1.00yp, yn cael ei ddilyn gan gyfarfod y Pwyllgor o 1.00 – 3.00yp.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s