Monthly Archives: March 2021

Brawddegau mis Mawrth 2021 / March 2021 Sentences

Herma:  Dw i’n bwriadu cymryd tanysgrifiad i dderbyn tusw o flodau bob dydd Gwener. Charlotte:  Mae’n bwysig gwrando pan mae’r athrawes yn siarad. Eve:  Aeth llai na hanner oedolion Lancashire at y deintydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf. Pam:  Mi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the Week 20/3/21

Tanysgrifiad = subscription Gwrando = to listen Deintydd = dentist Abertawe = Swansea Gwrach (b) = witch Ŵyn = lambs Blaguryn = shoot, bud Symbolau cendlaethol = national symbols Symud = to move Optimistaidd = optimistic Gwarantu = to guarantee

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/3/21

Bwriadu = to intend Pwysig = important Oedolion = adults Hwylio = to sail Gwarchod = to look after Gwanwyn = spring Sylwi = to notice Cennin Pedr = daffodils Eiddo = possessions Diwyd = industrious Gwasanaeth = service

Posted in Uncategorized | Leave a comment