Monthly Archives: December 2015

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Braf iawn oedd gweld cynifer ohonom yn mwynhau yn Y Wasg Olewydd heddiw!  Llongyfarchiadau i enillwyr y cwis aballu, diolch i Frank am ddod â’i organ geg a chyfarchion y tymor i chi gyd.  Bechod am y llifogydd wnaeth atal … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad ola 2015

Cyfarfod bendigedig heddiw; diolch i bawb am eu cyfraniad yn ein dysgu sut i ymestyn cyfarchion y tymor mewn ieithoedd gwahanol. Hefyd, croeso cynnes iawn i’n ffrind newydd, Kerstin o’r Almaen – gobeithio ei gweld hi’n gyson. A brilliant meeting … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment