Clwb Siarad 2/5/2019 – Learn Welsh with us each month

Thank goodness there was no bad news this month.  We were again warmly welcomed at The Continental where everything was set up ready for us, as usual.  Both classes are making very good progress:  the Beginners have reached Unit 6 and the Intermediate Group completed Unit 22.  Eleven of us are going on the day trip to Denbigh on 30th May.  We are looking forward to the Cae Dai museum visit, walking the castle walls, calling in at the Welsh bookshop and being served our lunch and evening meal in Welsh.  Lorna has suggested that we start an evening “chat and a pint” group each month to give learners a better chance to speak Welsh without a text book in front of them.  There will be more news on this in the next post.  We held a Committee meeting today.  A major decision lies ahead of us:  do we return to the Library for 2019-2020 or do we stay at The Continental?  Our next meeting will definitely be at The Continental on Thursday, 6th June 2019, starting half an hour earlier than usual at 12.30pm.

 

Doedd ‘na ddim newyddion drwg y mis hwn, diolch byth.  Cawson groeso cynnes eto yn Y Continental, lle roedd pob dim yn barod i ni fel arfer.  Mae’r ddau ddosbarth yn gwneud cynnydd da:  mae’r Dechreuwyr wedi cyrraedd Uned 6, tra bod y Grŵp Canolradd wedi gorffen Uned 22.  Mae 11 ohonon ni’n mynd ar y trip i Ddinbych ar 30ain Mai.  Dan ni’n edrych ymlaen at ymweld ag amgueddfa Cae Dai, cerdded ar waliau’r castell, galw mewn i’r siop lyfrau Cymraeg a chael gweinyddiaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod ein cinio hanner dydd a’n pryd yn yr hwyr.  Mae Lorna wedi awgrymu cynnal grŵp “Sgwrs a Pheint” un noson bob mis er mwyn rhoi cyfle i’r dysgwyr ymarfer siarad Cymraeg heb werslyfr o’u blaenau.  Cewch fwy o wybodaeth am hwn yn y post nesaf.  Cynhaliwyd cyfarfod y Pwyllgor heddiw.  Mae gynnon benderfyniad mawr i’w wneud:  mynd yn ôl i’r Llyfrgell yn 2019-2020 neu aros yn Y Continental?  Bydd ein cyfarfod nesa yn Y Continental yn bendant:  Dydd Iau, 6ed Mehefin 2019, yn dechrau’n gynt nag arfer am 12.30yp.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s