Clwb Siarad 4/4/2019 – Learn Welsh with us each month

It’s hard to believe that there is even more sad news to report this month.  Our dear friend, Hilary Maddis, passed away suddenly and unexpectedly at her home on 17th March.  Hilary joined us in 2017, and we will miss her strong support for the Club, her ‘have a go’ attitude and her sense of fun.    She was very dear to us.  There is better news:  Five of our members had a brilliant day and a lot of fun on the course at Popeth Cymraeg in Denbigh on 9th March.  Our third meeting in The Continental went very well and the Reading Group made an excellent start on our new book:  “Pass Y Sugnydd Llwch, Darling.”  The group are confident enough to finish this one off on their own at home, so we will start a fourth book in June.  Great progress!  We had a very successful Revision Day in The Stanley Arms in Preston on April 10th and we look forward to holding more sessions there in the future.  And the exciting news is that we have a day out in Denbigh to look forward to on Thursday 30th May.  This has been organised for us by one of the tutors at Popeth Cymraeg and we are looking forward very much to repeating the kind of experience we had in Rhuthun last September.  Our next Clwb Siarad meeting is on Thursday 2nd May at 12.00 noon for a 1.00pm start.  The usual learning session will be followed by a Committee Meeting.

 

Mae’n anodd credu bod gynnon ni ragor o newyddion trist.  Bu farw ein ffrind annwyl, Hilary Maddis, yn sydyn ac yn annisgwyl yn ei chartref ar 17eg Mawrth.  Ymunodd Hilary â ni yn 2017, ac mi fyddwn ni’n gweld eisiau ei chefnogaeth gadarn, ei phersonoiaeth ‘mynd amdani’ a’i synnwyr digrifwch.  Roedd hi’n aelod hoffus iawn.  Mae ‘na ddigon o newyddion gwell:  Cafodd 5 o’n haelodau diwrnod bendigedig a llawn hwyl ar gwrs Popeth Cymraeg yn Ninbych ar 9fed Mawrth.  Aeth ein trydydd cyfarfod yn Y Continental yn dda iawn ac mi wnaeth y Grŵp Darllen gychwyn da ar ein llyfr newydd “Pass y Sugnydd Llwch, Darling.”  Mae’r grŵp yn ddigon hyderus i orffen y llyfr hwn wrth ei hunain adre, felly mi wnawn ni ddechrau llyfr rhif 4 ym mis Mehefin.  Am gynnydd!  Cawson ddiwrnod adolygu llwyddiannus iawn yn Y Stanley Arms yn Preston ar 10fed Ebrill ac rydyn yn edrych ymlaen at gynnal rhagor o’r rhain yna yn y dyfodol.  A’r newyddion cyffroes ydy ein bod ni’n edrych ymlaen at drip i Ddinbych ar ddydd Iau, 30ain Mai.  Mae hwn wedi’i drefnu ar ein cyfer gan un o diwtoriaid Popeth Cymraeg ac rydyn yn edrych ymlaen yn arw at ailadrodd yn fath brofiad cawson yn Rhuthun ym mis Medi y llynedd.  Bydd cyfarfod nesa Clwb Siarad yn cael ei gynnal yn Y Continental ar ddydd Iau 2ail Mai am hanner dydd i ddechrau am 1 o’r gloch.  Dilynir y sesiwn dysgu arferol gan Gyfarfod y Pwyllgor.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s