Clwb Siarad 6/9/18 – Learn Welsh with us each month

We’re all looking forward to getting together again after our summer break.  Don’t forget your £10 membership fee, everyone!  Some of us visited the Eisteddfod in Cardiff in August – it was fantastic.  Clwb Siarad meets as usual at 10.00am on Thursday morning, 6th September, upstairs in the Harris Library.  We will be preparing for our first major day out as a Club – a visit to Ruthin in Denbighshire on Wednesday 12th September.  We’re hoping that we can practise our language skills in the Arts and Craft Centre, the Gaol, the book shop and the pub.  We have a new venue for our afternoon meetings – the Education Room on the ground floor of the Harris building.  The Reading Group will meet there on 6/9/18 at 1.00pm.  We’re going to read “Y Stelciwr” – “The Stalker” by Manon Steffan Ros.

 

Dan ni gyd yn edrych ymlaen at ymuno â’n gilydd eto ar ôl egwyl yr haf.  Peidiwch ag anghofio eich £10 tal aelodaeth, bawb!  Aeth rhai ohonon ni i’r Eisteddfod yng Nhgaerdydd ym mis Awst – roedd hi’n ffantastic.  Mae Clwb Siarad yn cyfarfod fel arfer am 10.00yb dydd Iau, 6ed Medi, i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris.  Byddwn yn paratoi am ein gwibdaith fawr gynta fel Clwb – ymweliad â Rhuthun, Sir Ddinbych, dydd Mercher, 12fed Medi.  Gobeithio byddwn yn ymarfer yr iaith yn y Ganolfan Grefft, y Carchar, y siop lyfrau a’r dafarn.  Mae gynnon ni fangre newydd ar gyfer ein cyfarfodydd yn y prynhawn – Yr Ystafell Addysg yn adeilad yr Harris.  Mae’r Grŵp Darllen yn cyfarfod yna ar 6/9/18 am 1.00yp.  Dan ni’n mynd i ddarllen “Y Stelciwr” gan Manon Steffan Ros.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s