Clwb Siarad 5/7/18 – Learn Welsh with us each month

This was an exciting meeting in more ways than one.  We were joined by two visitors (learners) from Talybont, near Brecon.  They are on holiday on a canal boat near Garstang.  They read about us in Lingo Newydd and wanted to practise their Welsh while up in the North of England!  Half way through our meeting we experienced two broken chairs causing someone to fall on the floor!   It was extremely hot upstairs in the Library but we survived and made good progress.  We are really sad that Ham and Jam Cafe has had to close.  We need to think hard about alternative premises for our afternoon meetings next year.  There is no meeting in August.  We regroup on Thursday 6th September, when everyone needs to bring their £10 membership fee.

 

Cawson gyfarfod cyffrous heddiw – mewn mwy nag un ffordd.  Daeth dau o ymwelwyr (dysgwyr) o Dalybont, ger Aberhonddu i ymuno â ni.  Maen nhw ar eu gwyliau ar gwch camlas ger Garstang.  Mi wnaethon nhw ddarllen amdanon ni yn Lingo Newydd ac roedden nhw eisiau ymarfer eu Cymraeg tra bod yng Ngogledd-orllewin Lloegr!  Hanner ffordd trwy’r cyfarfod wnaeth dwy gadair dorri gan beri un o’n haelodau i syrthio i’r llawr!  Roedd hi’n boeth ar y naw i fyny’r grisiau yn y Llyfrgell ond mi wnaethon ni oroesi a dysgon ni llawer.  Dan ni’n drist iawn bod Caffi Ham a Jam wedi gorfod cau.  Rhaid i ni feddwl yn ddwys am fangre amgen ar gyfer ein cyfarfodydd prynhawn blwyddyn nesa.  Does na ddim cyfarfod ym mis Awst.  Dan ni’n ail-ymgynnull dydd Iau, 6ed Medi, pan fydd rhaid i bawb ddod â’u tâl ymuno o £10.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s