Clwb Siarad 1/3/18 – Learn Welsh with us each month

What a great meeting on this cold and snowy St David’s Day.  15 won the battle against the elements to arrive safely and give really interesting and varied presentations on the topic “My Picture of Wales”.  We learned a great deal about and from each other.  We were very pleased to welcome another new friend, Alan.  We ended the meeting with a strong rendition of “Land of my Fathers” and then adjourned for a very tasty celebratory lunch in Angelo’s Restaurant.  Many of us will meet at The Gresham Hotel, Blackpool on Saturday evening, 3rd March to enjoy Tony and Aloma’s concert – the legendary pair are still going strong!  Next meeting is on Thursday, 5th April 2018, when we will launch our Beginners’ Group.

 

Wel, am gyfarfod da ar y fath ddiwrnod oer ac eiraog yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi.  Brwydrodd 15 ohonom yn erbyn y tywydd garw i gyrraedd yn ddiogel.  Cawson gyflwyniadau diddorol ac amrywiol dros ben ar y pwnc “Fy llun i o Gymru”.  Dysgon llawer am ac oddiwrth ein gilydd.  Roedd hi’n bleser i groesawu ffrind newydd arall, Alan.  Daeth y cyfarfod i ben gyda ddatganiad calonnog o “Hen Wlad fy Nhadau”, wedyn draw a ni i fwyty Angelo’s am bryd o fwyd blasus iawn i orffen ein dathlu.  Bydd nifer ohonom yn cwrdd yng Ngwesty Gresham, Blackpool ar nos Sadwrn 3ydd Mawrth i fwynhau cyngerdd Tony ac Aloma.  Mae’r cwpl chwedlonol yn dal i fynd!  Cynhelir ein cyfarfod nesa ar ddydd Iau, 5ed Ebrill, pan fyddwn yn lansio ein Grwp Dechreuwyr.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s