Clwb Siarad 1/2/18 – Learn Welsh with us each month.

A very busy meeting this month.  Three newcomers – most welcome – and lots of learning.  From April 2018 we are going to establish a Beginners’ Group every month. We are delighted that Lingo Newydd has published a brilliant piece about us in their magazine.  We are sad, but also quite jealous of Betty, who has had the good fortune to move back to her native Anglesey.  We will miss her hugely.  We held an excellent Committee Meeting at Ham and Jam in the afternoon and discussed lots of ideas for future events.  Our next meeting will celebrate St David’s Day on 1/3/18.  We will start at 10.00am in the Harris Library, where members will bring their “Picture of Wales” and give short bi-lingual talks about it.  At 1.00pm we are holding a celebratory lunch at Angelo’s Restaurant.  Get in touch if you are new to Welsh Club Preston and want to know more.

 

Cyfarfod prysur iawn y mis hyn.  Tri newydd-ddyfodiad – croeso cynnes – a digon o ddysgu.  Dan ni’n mynd i gynnal Grŵp Dechreuwyr bob mis o mis Ebrill ymlaen.  Dan ni wrth ein bodd bod Lingo Newydd wedi cyhoeddi darn gwych amdanon yn eu cylchgrawn.  Dan ni’n drist, ond hefyd yn genfigennus o Betty, sydd yn ffodus iawn wedi cael cyfle i symud nôl i’w chynefin, Ynys Môn.  Byddwn yn gweld eisiau Betty yn fawr iawn.  Roedd Cyfarfod y Pwyllgor yn Ham a Jam yn y prynhawn yn ardderchog.  Gwnaethon drafod sawl syniad am weithgareddau yn y dyfodol.  Bydd ein cyfarfod nesa yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1/3/18.  Byddwn yn dechrau am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris.  Bydd aelodau yn dod â’u lluniau o Gymru ac yn siarad amdanynt yn ddwy-ieithol.  Am 1.00yp dan ni’n cynnal cinio i ddathlu gyda’n gilydd ym Mwyty Angelo.  Cysylltwch â ni os nac ydych yn nabod Clwb Cymraeg Preston ac eisiau cael mwy o wybodaeth.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s