Clwb Siarad 5/4/18 – Learn Welsh with us each month

Another amazing meeting.  27 in attendance (3 of whom were new friends) and a great deal of fun and learning going on.  The new Beginners’ Group got off to a great start learning basic pronunciation, greetings and common signs and the Intermediate Group got to grips with the past tense using “gwneud”.  We are all expected to be word and note perfect with the chorus of “Calon Lân” by next meeting.  The Readers’ Group thoroughly enjoyed their afternoon session in Ham and Jam, learning about St Melangell and starting Bethan Gwanas’ book “Bywyd Blodwen Jones”.

Our next meeting is on Thursday 3/5/18 at 10.00am in the Harris Library, but before that a few of us are travelling to Manchester on Saturday 21/4/18 to meet up with the SSIW group in Siop Shop Cafe.  Get in touch if you are interested in joining us.

 

Cyfarfod rhyfeddol arall, gan gynnwys 27 yn bresennol (3 yn ffrindiau newydd i ni) a digonedd o hwyl a dysgu.  Cafodd  y Dechreuwyr gychwyn gwych wrth ddysgu sut i ynganu ac i gyfarch eu gilydd a sut i  ddweud geiriau arwyddion cyffredin, tra roedd y Grŵp Canolradd yn meistroli’r gorffennol wrth ddefnyddio “gwneud”.  Dan ni’n disgwyl i bawb ynganu a chanu cytgan “Calon Lân” yn berffaith erbyn y cyfarfod nesa.  Mi wnaeth y Grŵp Darllen mwynhau eu sesiwn yn y prynhawn yng nghaffi “Ham a Jam” yn fawr iawn.  Dysgon am Santes Melangell a dechreuon ddarllen llyfr Bethan Gwanas “Bywyd Blodwen Jones”.

Cynhelir ein cyfarfod nesa ar ddydd Iau, 3/5/18 am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris, on cyn hynny mae rhai ohonon ni’n teithio i Fanceinion ar ddydd Sadwrn 21/4/18 i ymuno â Grŵp SSIW yn nghaffi Siop Shop.  Cysylltwch â ni os fydd gynnoch chi ddiddordeb mewn dod efo ni.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s