Clwb Siarad 4/1/18 – Learn Welsh with us each month

There were fewer of us than usual at our first meeting of 2018 – many affected by ‘flu, one away on a course, others on holiday.  Everyone had done their homework and sailed through the vocabulary test with ease!  We had fun revising the past tense and time, we enjoyed Jenny’s “brussel sprouts” and sang The 12 Days of Christmas – again!

We are very much saddened by the death of our dear friend and founder, Mary, who passed away on December 14th 2017.  Her funeral was a wonderful and fitting tribute.  We were honoured to be included and we thank Mary’s warm and loving family for their welcome and friendship.  We shall miss Mary’s humour, dedication, energy, drive, knowledge, creativity and foresight enormously and will have to work very hard to develop the future of our club without her.

We do have plans for the immediate future:

January:  Date to be finalised – a Revision Class in Ham and Jam Cafe on the 22nd or 23rd or 24th.

February:  The next meeting of Clwb Siarad is on Thursday 1/2/18 at 10.00 am in the Library then there is a Committee Meeting at 1.00 pm in Ham and Jam Cafe.

March:  Clwb Siarad meets as usual in the Library at 10.00 am on St David’s Day, 1/3/18.  The focus of the meeting will be “My Picture of Wales”.  At 1.00 pm we will have a Celebration St David’s Lunch at Angelo’s, Preston.

April:  Clwb Siarad meets at 10.00 am on 5/4/18 in the Library, then the Reading Group meet from 1.00 – 3.00 pm in Ham and Jam Cafe.  We are also planning to visit Manchester SSIW group on Saturday 21/4/18 – details to be finalised later on.

Roedd llai ohonom nag arfer yn ein cyfarfod cyntaf o 2018 – sawl yn sâl efo’r “flu”, un i ffwrdd ar gwrs Popeth Cymraeg, eraill ar eu gwyliau.  Roedd pawb wedi gwneud eu gwaith cartref ac yn llwyddiannus iawn yn y prawf geirfa.  Cawson hwyl wrth adolygu y gorffennol ac amser, mwynhaon “ysgewyll” Jenny a chanon “Deuddeg Diwrnod ‘Dolig” – unwaith eto!

Mewn tristwch mawr dan ni’n cofio ein ffrind annwyl a’n sylfaenydd, Mary, bu farw ar 14/12/17.  Rhoddwyd teyrnged addas iawn iddi hi mewn gwasanaeth hyfryd yn yr angladd.  Roedd hi’n anrhydedd i gymryd rhan ac i gael y fath groeso gan ei theulu cyfeillgar a chynnes.  Anodd fydd y gwaith i ddatblygu dyfodol y Clwb heb Mary – colled eithafol i ni.  Byddwn yn gweld eisiau ei hiwmor, egni, ysfa, ymroddiad, gwybodaeth, creadigedd a’i rhagwelediad yn fawr iawn.

Mae gynnon ni gynlluniau am y dyfodol agos:

Ionawr:  Mae angen cadarnhau’r dyddiad – dosbarth adolygu yng nhaffi Ham a Jam ar y 22ain, 23ain neu’r 24ain.

Chwefror:  Cyfarfod nesa Clwb Siarad ar 1/2/18 am 10.00 yb yn y Llyfrgell wedyn cyfarfod y Pwyllgor yng nghaffi Ham and Jam am 1.00 yp.

Mawrth:  Mae Clwb Siarad yn cyfarfod fel arfer am 10.00 yb yn y Llyfrgell ar Ddydd Gŵyl Dewi, 1/3/18.  “Fy llun i o Gymru” fydd ffocws y cyfarfod.  Cawn cinio i ddathlu’r Gŵyl am 1.00 yp yn Angelo’s.

Ebrill:  Mae Clwb Siarad yn cyfarfod am 10.00 yb yn y Llyfrgell ar 5/4/18, wedyn mae’r Grŵp Darllen yn cwrdd yng Nghaffi Ham a Jam o 1.00 – 3.00 yp.  Dan ni’n bwriadu ymweld â Grŵp SSIW ym Manceinion ar ddydd Sadwrn, 21ain Ebrill – manylion pellach nes ymlaen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s