Clwb Siarad 7/12/17 – Learn Welsh with us each month

The two December events have been a great finish to a very good year.  We thoroughly enjoyed our Christmas Lunch at The Continental, rose to the challenge of the quiz (therefore learning Christmas themed vocabulary – even Betty, our authority on the language, learned a new word) and were utterly charmed by the film “Eldra”.  This will be a hard act to follow at Christmas 2018.  Our last Clwb Siarad meeting of the year also went very well.  We’ve reached the end of Unit 14 and are beginning to master the past tense.  We feasted on Christmas goodies like mini mince pies, stollen bites and Pat’s delicious selection of honey and seed coated nuts.  We must thank all the other library users for their tolerance of us singing “The 12 Days of Christmas” (in Welsh, of course) to close our meeting.  Little do they know that they’re in for an encore in our next meeting at 10.00am on 4 January 2018 – we will, of course, still be within the 12 day period!  Merry Christmas and a Happy New Year to all our readers.

Mae’r ddau ddigwyddiad yn ystod mis Rhagfyr wedi bod yn ddiweddglo ardderchog i flwyddyn wych.  Roeddem wrth ein bodd gyda’r Cinio Nadolig yn Y Continental, cyflawnon her y cwis (felly’n dysgu geirfa Nadoligaidd – wnaeth hyd yn oed Betty, ein meistres ar yr iaith, ddysgu gair newydd) a chawson ein sywno’n llwyr gan y ffilm “Eldra”.  Mi fydd hi’n anodd gwella ar hyn blwyddyn nesa.  Aeth cyfarfod diwetha Clwb Siarad yn dda iawn hefyd.  Dan ni wedi cyrraedd diwedd Uned 14 ac yn dechrau meistroli’r gorffennol.  Cawson wledd o dartennau Nadolig a “stollen” bychain a mwynhaon detholiad amheuthun o gnau arbennig oddiwrth Pat.  Rhaid rhoi diolch i gyd o’r bobl arall yn y llyfrgell am ein goddef yn canu “Deuddeg Diwrnod Nadolig”.  Dan nhw’n hollol anymwybodol o’r encôr fydd yn ein cyfarfod nesa ar 4 Ionawr 2018 am 10.00yb – byddwn tu mewn i’r cyfnod Nadoligaidd, wrth gwrs!  Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un o’n darllenwyr.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s