Clwb Siarad 9/11/17 – Learn Welsh with us each month

We had an extremely busy meeting today, with lots going on.  2 new friends – a warm welcome to Richard and Janice;  Margaret busy taking orders for our Christmas dinner;  a photographer from The Harris preparing some publicity material and somewhere in the middle of all this learning about the past tense of “to go” and “to have”.  After lunch the reading group met in Ham and Jam and discussed Caryl Lewis’ book “Martha, Jack and Sianco”.  We wish Steve and Duncan good luck in their courses with Popeth Cymraeg and Nant Gwrtheyrn and look forward to hearing how they got on.  In December we meet on Sunday 3rd for our annual Christmas Lunch in the Continental at 12.30pm, followed by the film showing of “Eldra” at 2.30pm.  Then we have our last Clwb Siarad meeting for 2017 on Thursday 7th December at 10.00am upstairs in the Harris Library.

 

Cawson gyfarfod hynod o brysur heddiw, gyda llawer o ddigwyddiadau.  Dau ffrind newydd – croeso cynnes i Richard a Janice; Margaret wrthi’n cymryd archebion ar gyfer ein cinio Nadolig; ffotograffydd o’r Harris yn tynnu lluniau hyrwyddol a rhywle yng nghanol hyn oll dysgu am y gorffennol – “mynd” a “cael”.  Ar ôl cinio cwrddodd y grŵp darllen yng nhaffi Ham a Jam i drafod llyfr Caryl Lewis, sef “Martha, Jac a Sianco”.  Dymunwn pob lwc i Steve a Duncan yn eu cyrsiau efo Popeth Cymraeg a Nantgwrtheyrn ac edrychwn ymlaen at glywed sut aeth popeth.  Ym mis Rhagfyr dan ni’n cyfarfod  ar ddydd Sul 3ydd i gael ein Cinio Nadolig blynyddol yn Y Continental am 12.30yp, dilynir hyn gan ymddangosiad y ffilm “Eldra” am 2.30yp.  Wedyn dyn ni’n cael ein cyfarfod olaf 2017 ar ddydd Iau, 7fed Rhagfyr am 10.00yb i fyny’r grisiau yn llyfrgell yr Harris.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s