Tag Archives: Cawson noson ardderchog yn bwyta

Noson Lawen Nadolig 11eg Rhagfyr 2014

Cawson noson ardderchog yn bwyta, sgwrsio, canu ac adrodd cerddi yn Y Snug yn Y Continental.  Braf iawn oedd cyfarfod dau aelod newydd a chlywed lleisiau rhagorol – dim angen unrhyw meic ar Gwynfor – na Josh yn enwedig!  Trueni am … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment