Brawddegau mis Mawrth 2021 / March 2021 Sentences

Herma:  Dw i’n bwriadu cymryd tanysgrifiad i dderbyn tusw o flodau bob dydd Gwener.

Charlotte:  Mae’n bwysig gwrando pan mae’r athrawes yn siarad.

Eve:  Aeth llai na hanner oedolion Lancashire at y deintydd yn y ddwy flynedd ddiwethaf.

Pam:  Mi es i i hwylio pan es i i Abertawe yn yr hydref efo aelodau o fy nheulu estynedig  oedd yma o America ar wyliau.

Richard:  Yn y goedwig ddwfn dawel roedd gwrach garedig yn byw oedd yn gofalu am ei hanifail anwes, y ddraig goch, ac ei ffrindiau, y tylwyth teg swil.

Jenny:  Dw i’n hoffi gweld yr ŵyn yn chwarae yn y caeau yn y gwanwyn.

Susan M:  Dw i’n sylwi ar flagur yn y gwanwyn.

Susan G:  Mae llwyau cariad, cennin a chennin Pedr i gyd yn symbolau cenedlaethol o Gymru.

Wyn:  Mae symud tŷ yn drist iawn achos ein bod ni’n gadael ffrindiau ac eiddo. Pete:  Dw i’n teimlo’n ddiwyd ac yn optimistaidd, yn cynllunio taith gwersylla beic modur i Gymru yr haf hwn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s