Geiriau’r wythnos / Words of the week 19/2/21

Llifo = to flow

Eu gorau = their best

Bob dydd = every day

Pili pala = butterfly

Amddiffyn = to defend

Anrhydedd = honour

Syrthio = to fall

Gobaith (fem) = hope

Egnïol = energetic

Anodd = difficult

Cadw = to keep

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/2/21

Ffrwd (fem) = stream

Llwyddo = to succeed

Cerdded = to walk

Natur (fem) = nature

Draig (fem) = dragon

Swyddfa Post = Post Office

Drwy = through

Tipyn bach o = a little bit of

Cefnogaeth (fem) = support

Cerddor = musician

Symledd, also symlrwydd = simplicity

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Ionawr / January’s Sentences

Ar y ffordd i Langollen dan ni’n medru gweld adfael abatŷ hardd.

Yn ystod tymor y Nadolig, y peth gorau ydy bod efo’r teulu.

Mae tywydd poeth yn distrywio blodau a llysiau yn ein gardd prydferth ni.

Plîs fedrech chi nôl papur tŷ bach i fi o’r archfarchnad.

Yn sydyn, pan mae’r haul yn troi’n las, dyna pryd mae’r tylwyth teg swil yn dawnsio yn y goedwig dawel dwfn.

Be’ oedd eich profiad gorau y llynedd a be’ ydy eich uchelgais eleni?

Dw i’n colli pethau yn aml ar ôl gosod nhw mewn cypyrddau, felly dw i angen wneud rhestr, er mwyn darganfod nhw eto.

Yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror rhaid i ni aros gartre er mwyn achub bywydau.

Mae’n anodd dewis geiriau priodol ar gyfer fy ngwaith cartref.

Y llynedd mi es i i gyfarfod penwythnos traddodiadol Cymraeg a Saesneg yng Nghasgwent.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 30/01/21

Ffordd (fem) = road, way

Hardd = beautiful

Abatŷ = abbey

Y peth gorau = the best thing

Llysiau = vegetables

Archfarchnad = supermarket

Troi = to turn

Llynedd = last year

Fel bod = so that

Darganfod = to discover

Dewis = to choose

Traddodiadol = traditional

Cyfeiriad = referral (+ direction + address)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 23/01/21

Tymor = term

Prydferth = beautiful

Papur tŷ bach = loo roll / toilet paper

Yn sydyn = suddenly

Uchelgais = ambition

Achub bywydau = to save lives

Colli = to lose

Cyfarfod = meeting

Tabledi = tablets

Meddyginiaeth = medication

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/1/21

Poeth = hot

Nôl = to fetch (+ back)

Glas = blue

Eleni = this year

Aros gartre / aros adre = stay at home

Gosod = to put, to place

Diwethaf = last

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 8/1/21

Adfail = ruin

Yn ystod = during

Distrywio = to destroy

Fedrech chi? = Could you?

Haul = sun

Profiad = experience

Rhaid i ni = we must / we have to

Rhestr = list

Anodd = difficult

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis / Sentences of the month 6/12/20

  1. Fy her ydy canolbwyntio ar ramadeg Gymraeg.                                
  2. Dw i’n diflasu ar y cyfyngiadau symud hir.
  3. Mae hi’n stormus, felly dydy’r cwch ddim yn cyrraedd yr ynys.
  4. Bydd yr heddlu’n ceisio atal y protestwyr rhag dod i mewn.
  5. Yn ystod mis Tachwedd dw i wedi bod yn paentio dodrefn a darllen llyfrau.
  6. Mae’r wyresau’n edrych ymlaen at gyfarfod pawb yn y teulu dros y Nadolig.
  7. Wyt ti’n mynd i bleidleisio yn yr etholiad?  Ydw, dw i’n mynd i gyfrif yn yr etholiad!
  8. Amser maith yn ôl, roedd y tylwyth teg yn swil iawn yn byw yn ddwfn mewn coedwig dawel.
  9. Dw i’n edrych ymlaen at wylio farcutiaid yn hedfan dros fryniau yn Nant yr Arian yn ymyl Aberystwyth ymhen amser.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 27/11/20

Gramadeg (fem) = grammar

Felly = therefore

Symudiadau = movements

Nadolig = Christmas

Yn ystod = during

Ymhen amser = in due course

Atal rhag = to prevent from

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 20/11/20

Her (fem.) = challenge

Cyrraedd = to arrive at, to reach

Cyfyngiadau = restrictions

Trefnu = to arrange

Tylwyth teg = fairies

Hedfan = to fly

Paentio / peintio = to paint

Posted in Uncategorized | Leave a comment