Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 30/01/21

Ffordd (fem) = road, way

Hardd = beautiful

Abatŷ = abbey

Y peth gorau = the best thing

Llysiau = vegetables

Archfarchnad = supermarket

Troi = to turn

Llynedd = last year

Fel bod = so that

Darganfod = to discover

Dewis = to choose

Traddodiadol = traditional

Cyfeiriad = referral (+ direction + address)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 23/01/21

Tymor = term

Prydferth = beautiful

Papur tŷ bach = loo roll / toilet paper

Yn sydyn = suddenly

Uchelgais = ambition

Achub bywydau = to save lives

Colli = to lose

Cyfarfod = meeting

Tabledi = tablets

Meddyginiaeth = medication

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/1/21

Poeth = hot

Nôl = to fetch (+ back)

Glas = blue

Eleni = this year

Aros gartre / aros adre = stay at home

Gosod = to put, to place

Diwethaf = last

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 8/1/21

Adfail = ruin

Yn ystod = during

Distrywio = to destroy

Fedrech chi? = Could you?

Haul = sun

Profiad = experience

Rhaid i ni = we must / we have to

Rhestr = list

Anodd = difficult

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis / Sentences of the month 6/12/20

  1. Fy her ydy canolbwyntio ar ramadeg Gymraeg.                                
  2. Dw i’n diflasu ar y cyfyngiadau symud hir.
  3. Mae hi’n stormus, felly dydy’r cwch ddim yn cyrraedd yr ynys.
  4. Bydd yr heddlu’n ceisio atal y protestwyr rhag dod i mewn.
  5. Yn ystod mis Tachwedd dw i wedi bod yn paentio dodrefn a darllen llyfrau.
  6. Mae’r wyresau’n edrych ymlaen at gyfarfod pawb yn y teulu dros y Nadolig.
  7. Wyt ti’n mynd i bleidleisio yn yr etholiad?  Ydw, dw i’n mynd i gyfrif yn yr etholiad!
  8. Amser maith yn ôl, roedd y tylwyth teg yn swil iawn yn byw yn ddwfn mewn coedwig dawel.
  9. Dw i’n edrych ymlaen at wylio farcutiaid yn hedfan dros fryniau yn Nant yr Arian yn ymyl Aberystwyth ymhen amser.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 27/11/20

Gramadeg (fem) = grammar

Felly = therefore

Symudiadau = movements

Nadolig = Christmas

Yn ystod = during

Ymhen amser = in due course

Atal rhag = to prevent from

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 20/11/20

Her (fem.) = challenge

Cyrraedd = to arrive at, to reach

Cyfyngiadau = restrictions

Trefnu = to arrange

Tylwyth teg = fairies

Hedfan = to fly

Paentio / peintio = to paint

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 13/11/20

Canolbwyntio = to concentrate

Cwch = boat

Diflasu ar = to have a surfeit of (to get bored with, have enough of)

Teulu = family

Addas = suitable

Coedwig = forest, woodland

Dodrefn = furniture

Ymlaen = onwards, forwards

Pleidleisio = to vote

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis: 8/11/20

Dw i’n casglu stampiau tramor a Phrydeinig ar gyfer elusen.

Mae ast fy nghymydog yn hoffi rhedeg ar y traeth.

Mae fy ymchwil am fy hanes teulu yn ddiddorol iawn ond hefyd yn anodd.

 Dw i’n gwneud y golchi oherwydd bod fy ngwraig yn sâl.

Rhaid i mi wneud fy ffurflenni treth hunan asesiad heb gamgymeriadau cyn Nadolig.

Mae’r plant yn dangos i Taid sut i chwarae gêm newydd gan ddefnyddio ei fawd yn unig.

Diolch i ffrind hyfryd, Meryl, a’i gŵr, John, dw i’n mwynhau gwyliau yn Sbaen, mae’r tywydd yn hyfryd ac yn heulog ond, dw i’n caru’r diwylliant Sbaeneg, mae’r diwylliant yn ddiddorol a dramatig.

Cyn i mi ymddeol dw i’n derbyn papur pleidleisio i fynd ar streic, a dw i’n darllen y papur pleidleisio a dw i’n cael cur pen, a dw i’n mynd mewn i’r twb poeth er mwyn ymlacio, yna mynd i eistedd yn y lolfa lle dw i’n darllen y papur pleidleisio ond mae’n ddiflas ac mae’n gwneud i mi eisiau pendwmpian.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 30/10/20

Anodd = hard, difficult

Cymydog = neighbour

Ar gyfer = on behalf of, for

Ymarfer = to practise, to exercise

Camgymeriadau = mistakes

Taid = grandfather

Chwant bwyd = hunger

Diwylliant = culture

Cyn ymddeol = before retiring

Posted in Uncategorized | Leave a comment