Geiriau’r wythnos / words of the week 8/1/21

Adfail = ruin

Yn ystod = during

Distrywio = to destroy

Fedrech chi? = Could you?

Haul = sun

Profiad = experience

Rhaid i ni = we must / we have to

Rhestr = list

Anodd = difficult

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis / Sentences of the month 6/12/20

  1. Fy her ydy canolbwyntio ar ramadeg Gymraeg.                                
  2. Dw i’n diflasu ar y cyfyngiadau symud hir.
  3. Mae hi’n stormus, felly dydy’r cwch ddim yn cyrraedd yr ynys.
  4. Bydd yr heddlu’n ceisio atal y protestwyr rhag dod i mewn.
  5. Yn ystod mis Tachwedd dw i wedi bod yn paentio dodrefn a darllen llyfrau.
  6. Mae’r wyresau’n edrych ymlaen at gyfarfod pawb yn y teulu dros y Nadolig.
  7. Wyt ti’n mynd i bleidleisio yn yr etholiad?  Ydw, dw i’n mynd i gyfrif yn yr etholiad!
  8. Amser maith yn ôl, roedd y tylwyth teg yn swil iawn yn byw yn ddwfn mewn coedwig dawel.
  9. Dw i’n edrych ymlaen at wylio farcutiaid yn hedfan dros fryniau yn Nant yr Arian yn ymyl Aberystwyth ymhen amser.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 27/11/20

Gramadeg (fem) = grammar

Felly = therefore

Symudiadau = movements

Nadolig = Christmas

Yn ystod = during

Ymhen amser = in due course

Atal rhag = to prevent from

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 20/11/20

Her (fem.) = challenge

Cyrraedd = to arrive at, to reach

Cyfyngiadau = restrictions

Trefnu = to arrange

Tylwyth teg = fairies

Hedfan = to fly

Paentio / peintio = to paint

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 13/11/20

Canolbwyntio = to concentrate

Cwch = boat

Diflasu ar = to have a surfeit of (to get bored with, have enough of)

Teulu = family

Addas = suitable

Coedwig = forest, woodland

Dodrefn = furniture

Ymlaen = onwards, forwards

Pleidleisio = to vote

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis: 8/11/20

Dw i’n casglu stampiau tramor a Phrydeinig ar gyfer elusen.

Mae ast fy nghymydog yn hoffi rhedeg ar y traeth.

Mae fy ymchwil am fy hanes teulu yn ddiddorol iawn ond hefyd yn anodd.

 Dw i’n gwneud y golchi oherwydd bod fy ngwraig yn sâl.

Rhaid i mi wneud fy ffurflenni treth hunan asesiad heb gamgymeriadau cyn Nadolig.

Mae’r plant yn dangos i Taid sut i chwarae gêm newydd gan ddefnyddio ei fawd yn unig.

Diolch i ffrind hyfryd, Meryl, a’i gŵr, John, dw i’n mwynhau gwyliau yn Sbaen, mae’r tywydd yn hyfryd ac yn heulog ond, dw i’n caru’r diwylliant Sbaeneg, mae’r diwylliant yn ddiddorol a dramatig.

Cyn i mi ymddeol dw i’n derbyn papur pleidleisio i fynd ar streic, a dw i’n darllen y papur pleidleisio a dw i’n cael cur pen, a dw i’n mynd mewn i’r twb poeth er mwyn ymlacio, yna mynd i eistedd yn y lolfa lle dw i’n darllen y papur pleidleisio ond mae’n ddiflas ac mae’n gwneud i mi eisiau pendwmpian.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 30/10/20

Anodd = hard, difficult

Cymydog = neighbour

Ar gyfer = on behalf of, for

Ymarfer = to practise, to exercise

Camgymeriadau = mistakes

Taid = grandfather

Chwant bwyd = hunger

Diwylliant = culture

Cyn ymddeol = before retiring

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 23/10/20

Hunanasesiad = self-assessment

Plant = children                

Rhedeg = to run

Pobl gyfeillgar = friendly people                               

Twb poeth = hot tub     

Ymchwil = research

Cyfleoedd = opportunities                          

Tramor = foreign/abroad/overseas

Prydeinig = British

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/10/20

Ffurflen, ffurflenni (b) = form

Traeth = beach

Gemau = games

Pendwmpian = to nod off, to doze

Gwyliau = holidays

Cymorth cyflym = quick help

Hanes teulu = family history

Elusen (b) = charity

Problem a datrysiad = problem and solution

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 9/10/20

Geiriau’r Wythnos 9/10/20

Treth (b) = tax

Papur pleidleisio = voting paper

Bawd = thumb

Ast (b) = female dog, bitch

Casglu = to collect

Diddorol = interesting

Mwynhau = to enjoy

Posted in Uncategorized | Leave a comment