Category Archives: Uncategorized

Geiriau’r wythnos / words of the week 8/1/21

Adfail = ruin Yn ystod = during Distrywio = to destroy Fedrech chi? = Could you? Haul = sun Profiad = experience Rhaid i ni = we must / we have to Rhestr = list Anodd = difficult

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis / Sentences of the month 6/12/20

Fy her ydy canolbwyntio ar ramadeg Gymraeg.                                 Dw i’n diflasu ar y cyfyngiadau symud hir. Mae hi’n stormus, felly dydy’r cwch ddim yn cyrraedd yr ynys. Bydd yr heddlu’n ceisio atal y protestwyr rhag dod i mewn. Yn ystod … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 27/11/20

Gramadeg (fem) = grammar Felly = therefore Symudiadau = movements Nadolig = Christmas Yn ystod = during Ymhen amser = in due course Atal rhag = to prevent from

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 20/11/20

Her (fem.) = challenge Cyrraedd = to arrive at, to reach Cyfyngiadau = restrictions Trefnu = to arrange Tylwyth teg = fairies Hedfan = to fly Paentio / peintio = to paint

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 13/11/20

Canolbwyntio = to concentrate Cwch = boat Diflasu ar = to have a surfeit of (to get bored with, have enough of) Teulu = family Addas = suitable Coedwig = forest, woodland Dodrefn = furniture Ymlaen = onwards, forwards Pleidleisio … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis: 8/11/20

Dw i’n casglu stampiau tramor a Phrydeinig ar gyfer elusen. Mae ast fy nghymydog yn hoffi rhedeg ar y traeth. Mae fy ymchwil am fy hanes teulu yn ddiddorol iawn ond hefyd yn anodd.  Dw i’n gwneud y golchi oherwydd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 30/10/20

Anodd = hard, difficult Cymydog = neighbour Ar gyfer = on behalf of, for Ymarfer = to practise, to exercise Camgymeriadau = mistakes Taid = grandfather Chwant bwyd = hunger Diwylliant = culture Cyn ymddeol = before retiring

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 23/10/20

Hunanasesiad = self-assessment Plant = children                 Rhedeg = to run Pobl gyfeillgar = friendly people                                Twb poeth = hot tub      Ymchwil = research Cyfleoedd = opportunities                           Tramor = foreign/abroad/overseas Prydeinig = British

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/10/20

Ffurflen, ffurflenni (b) = form Traeth = beach Gemau = games Pendwmpian = to nod off, to doze Gwyliau = holidays Cymorth cyflym = quick help Hanes teulu = family history Elusen (b) = charity Problem a datrysiad = problem … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 9/10/20

Geiriau’r Wythnos 9/10/20 Treth (b) = tax Papur pleidleisio = voting paper Bawd = thumb Ast (b) = female dog, bitch Casglu = to collect Diddorol = interesting Mwynhau = to enjoy

Posted in Uncategorized | Leave a comment