Author Archives: clwbsiarad

Geiriau’r wythnos / Words of the week 19/2/21

Llifo = to flow Eu gorau = their best Bob dydd = every day Pili pala = butterfly Amddiffyn = to defend Anrhydedd = honour Syrthio = to fall Gobaith (fem) = hope Egnïol = energetic Anodd = difficult Cadw … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 12/2/21

Ffrwd (fem) = stream Llwyddo = to succeed Cerdded = to walk Natur (fem) = nature Draig (fem) = dragon Swyddfa Post = Post Office Drwy = through Tipyn bach o = a little bit of Cefnogaeth (fem) = support … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau Mis Ionawr / January’s Sentences

Ar y ffordd i Langollen dan ni’n medru gweld adfael abatŷ hardd. Yn ystod tymor y Nadolig, y peth gorau ydy bod efo’r teulu. Mae tywydd poeth yn distrywio blodau a llysiau yn ein gardd prydferth ni. Plîs fedrech chi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 30/01/21

Ffordd (fem) = road, way Hardd = beautiful Abatŷ = abbey Y peth gorau = the best thing Llysiau = vegetables Archfarchnad = supermarket Troi = to turn Llynedd = last year Fel bod = so that Darganfod = to … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 23/01/21

Tymor = term Prydferth = beautiful Papur tŷ bach = loo roll / toilet paper Yn sydyn = suddenly Uchelgais = ambition Achub bywydau = to save lives Colli = to lose Cyfarfod = meeting Tabledi = tablets Meddyginiaeth = … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/1/21

Poeth = hot Nôl = to fetch (+ back) Glas = blue Eleni = this year Aros gartre / aros adre = stay at home Gosod = to put, to place Diwethaf = last

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 8/1/21

Adfail = ruin Yn ystod = during Distrywio = to destroy Fedrech chi? = Could you? Haul = sun Profiad = experience Rhaid i ni = we must / we have to Rhestr = list Anodd = difficult

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis / Sentences of the month 6/12/20

Fy her ydy canolbwyntio ar ramadeg Gymraeg.                                 Dw i’n diflasu ar y cyfyngiadau symud hir. Mae hi’n stormus, felly dydy’r cwch ddim yn cyrraedd yr ynys. Bydd yr heddlu’n ceisio atal y protestwyr rhag dod i mewn. Yn ystod … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 27/11/20

Gramadeg (fem) = grammar Felly = therefore Symudiadau = movements Nadolig = Christmas Yn ystod = during Ymhen amser = in due course Atal rhag = to prevent from

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 20/11/20

Her (fem.) = challenge Cyrraedd = to arrive at, to reach Cyfyngiadau = restrictions Trefnu = to arrange Tylwyth teg = fairies Hedfan = to fly Paentio / peintio = to paint

Posted in Uncategorized | Leave a comment