Author Archives: clwbsiarad

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 30/01/21

Ffordd (fem) = road, way Hardd = beautiful Abatŷ = abbey Y peth gorau = the best thing Llysiau = vegetables Archfarchnad = supermarket Troi = to turn Llynedd = last year Fel bod = so that Darganfod = to … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 23/01/21

Tymor = term Prydferth = beautiful Papur tŷ bach = loo roll / toilet paper Yn sydyn = suddenly Uchelgais = ambition Achub bywydau = to save lives Colli = to lose Cyfarfod = meeting Tabledi = tablets Meddyginiaeth = … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/1/21

Poeth = hot Nôl = to fetch (+ back) Glas = blue Eleni = this year Aros gartre / aros adre = stay at home Gosod = to put, to place Diwethaf = last

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 8/1/21

Adfail = ruin Yn ystod = during Distrywio = to destroy Fedrech chi? = Could you? Haul = sun Profiad = experience Rhaid i ni = we must / we have to Rhestr = list Anodd = difficult

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis / Sentences of the month 6/12/20

Fy her ydy canolbwyntio ar ramadeg Gymraeg.                                 Dw i’n diflasu ar y cyfyngiadau symud hir. Mae hi’n stormus, felly dydy’r cwch ddim yn cyrraedd yr ynys. Bydd yr heddlu’n ceisio atal y protestwyr rhag dod i mewn. Yn ystod … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 27/11/20

Gramadeg (fem) = grammar Felly = therefore Symudiadau = movements Nadolig = Christmas Yn ystod = during Ymhen amser = in due course Atal rhag = to prevent from

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 20/11/20

Her (fem.) = challenge Cyrraedd = to arrive at, to reach Cyfyngiadau = restrictions Trefnu = to arrange Tylwyth teg = fairies Hedfan = to fly Paentio / peintio = to paint

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / words of the week 13/11/20

Canolbwyntio = to concentrate Cwch = boat Diflasu ar = to have a surfeit of (to get bored with, have enough of) Teulu = family Addas = suitable Coedwig = forest, woodland Dodrefn = furniture Ymlaen = onwards, forwards Pleidleisio … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis: 8/11/20

Dw i’n casglu stampiau tramor a Phrydeinig ar gyfer elusen. Mae ast fy nghymydog yn hoffi rhedeg ar y traeth. Mae fy ymchwil am fy hanes teulu yn ddiddorol iawn ond hefyd yn anodd.  Dw i’n gwneud y golchi oherwydd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 30/10/20

Anodd = hard, difficult Cymydog = neighbour Ar gyfer = on behalf of, for Ymarfer = to practise, to exercise Camgymeriadau = mistakes Taid = grandfather Chwant bwyd = hunger Diwylliant = culture Cyn ymddeol = before retiring

Posted in Uncategorized | Leave a comment