Clwb Siarad 3/1/19 – Learn Welsh with us each month

What an excellent start to 2019.  Two more newcomers (will our membership reach 40 this year, I wonder?), a lot of learning and a great deal of laughter.  We missed Steve and Duncan, who were away on a revision course at Popeth Cymraeg in Denbigh, and we hope that Lorna’s foot injury is better by next month.  We had great fun in the Reading Group meeting in the afternoon and made excellent progress with Pegi Talfryn’s book, “Gangsters Yn Y Glaw.”  Luckily we have 2 natives from Carnarvon to help us with the colloquial language.  The learners read fluently and confidently – their progress is remarkable.  Our next regular meeting is at 10.00am on Thursday, 7th February in the upstairs room at The Harris Library, followed by a Committee Meeting at 1.00pm in the Education Room. Make a note in your diary of our St David’s Day Celebrations on Friday, March 1st 2019 at The Continental and get in touch with us for more detail.

Am gychwyn ardderchog i 2019!  Dau newydd-ddyfodiad (wnawn ni gyrraedd 40 o aelodau eleni, tybed?), digonedd o addysg a lot fawr o chwerthin.  Gwelson eisiau Steve a Duncan, (roeddent i ffwrdd ar gwrs adolygu gan Popeth Cymraeg yn Ninbych) a gobeithio bydd anaf troed Lorna’n well erbyn mis nesa.  Cawson hwyl fawr yng nghyfarfod y Grŵp Darllen yn y prynhawn, wrth wneud cynnydd sylweddol efo llyfr Pegi Talfryn, “Gangsters yn y Glaw.”  Yn ffodus, mae gynnon ddau Gofi Dre i’n helpu ni efo’r tafodiaith.  Roedd y dysgwyr yn darllen yn rhugl ac yn hyderus – maen nhw’n symud ymlaen yn wych.  Cynhelir ein cyfarfod arferol nesa am 10.00yb, ddydd Iau 7fed Chwefror, i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris, a dilynir hwn gan gyfarfod Y Pwyllgor am 1.00yp yn yr Ystafell Addysg.  Gwnewch nodyn yn eich dyddiadur i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda ni yn Y Continental  ddydd Iau, 1af Mawrth 2019.  Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s