Season’s Greetings / Cyfarchion y Tymor

After a busy and sociable December it’s time to wish all readers of our web site a very happy Christmas and New Year.  We meet again at 10.00am in the Harris Library, Preston, on Thursday, 3rd January, when there will also be an afternoon meeting of the Reading Group.  We look forward to seeing everyone in 2019.  All the best!

Ar ôl amser prysur a chymdeithasol ym mis Rhagfyr, mae’n bryd i ddymuno Nadolig a Blwyddyn Newydd hapus iawn i bawb sy’n darllen ein gwefan.  Dan ni’n cyfarfod eto am 10.00yb yn Llyfrgell yr Harris, Preston, dydd Iau, 3ydd Ionawr, pan fydd cyfarfod o’r  Grŵp Darllen yn y prynhawn hefyd.  Dan ni’n edrych ymlaen at weld pawb yn 2019.  Pob hwyl!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s