Clwb Siarad 2.2.2017 – Learn Welsh with us each month

It was almost “standing room only” in The Harris Library today!  We were very pleased to welcome our third new learner this year.  He was thrown into the deep end with ‘nasal mutation’ but wasn’t put off.  Great atmosphere and enthusiasm as usual.  We also held a profitable Committee Meeting at Cafe Nero’s, generating lots of ideas for future events.  NB: the next Clwb Siarad Meeting is on Thursday, 30th March at 10.00 am in the library as usual.

Roedd Yr Harris dan ei sang heddiw!  Pleser mawr i groeso ein trydydd dysgwr newydd eleni.  Wnaeth hyd yn oed treiglad trwynol ddim difetha ei ddiddordeb.  Awyrgylch a brwdfrydedd gwych fel arfer.  Cynhaliwyd Cyfarfod y Pwyllgor yn Cafe Nero – defnyddiol iawn, gan gynnig sawl syniad am weithgareddau yn y dyfodol.  DS:  cynhelir cyfarfod nesa Clwb Siarad ar 30ain Mawrth am 10.00 yb yn y llyfrgell fel arfer.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s