Clwb Siarad 5.1.2017 – Learn Welsh with us each month

A great turn-out for this month’s meeting – it was especially good to see friends who are recovering from illness.  Much fun as always revising basic questions and counting up to 100, and much head scratching remembering how to answer ‘yes’ and ‘no’.  We’ll get there!  Look out for details about celebrating St David’s Day on March 1st at The Continental pub.

Daeth pawb yn llu heddiw – roedd hi’n arbennig o dda i weld ffrind yn gwella ar ôl triniaeth ddifrifol.  Llawer o hwyl fel arfer yn adolygu cwestiynau ac yn rhifo hyd at 100.  Pawb yn drysu wrth geisio cofio sut i ateb ‘ia’ a ‘naci’.  Mi ddaw! Edrychwch am fanylion ynglŷn â dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Fawrth 1af yn nhafarn Y Continental.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s