Dydd Gŵyl Dewi / St. David’s Day 1.3.2016

Ymunwch â ni i ddathlu diwrnod arbennig ein Nawddsant: Rydyn ni’n cynnal arddangosfa o bethau Cymreig, gan gynnwys “Blas o Gymru” – bwydydd, cacennau a.y.y.b. yn Llyfrgell yr Harris o 11.00yb – 2.00yp, wedyn dan ni’n cyfarfod am bryd o fwyd yn y Boar’s Head, Hoghton, am 6.00 – 8.00yr, ac i gloi dan ni’n ymuno â Dawnswyr Gwerin Hoghton am ddwy awr o hwyl tan 10.00yh.  Croeso cynnes i unrhyw un ar unrhyw adeg o’r dydd – anfonwch e-bost aton i gael mwy o wybodaeth.  Gweler y cyfeiriadau isod hefyd.

Join us to celebrate our Patron Saint’s special day:  We’re staging an exhibition of Welsh items, including a “Taste of Wales” – foods, cakes etc. in the Harris Library from 11.00am – 2.00pm, then we’re meeting for a meal in the Boar’s Head, Hoghton, from 6.00 – 8.00pm, and finally we’re joining Houghton Country Dancers for a fun evening until 10.00pm.  Anyone is warmly welcome at any time of the day – e-mail us for more information.  See the addresses below also.

http://www.boarsheadhoghton.com    And, across the road from the pub:

Hoghton Village Hall, Blackburn Old Road, Preston PR5 0SG

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s