Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Braf iawn oedd gweld cynifer ohonom yn mwynhau yn Y Wasg Olewydd heddiw!  Llongyfarchiadau i enillwyr y cwis aballu, diolch i Frank am ddod â’i organ geg a chyfarchion y tymor i chi gyd.  Bechod am y llifogydd wnaeth atal Jenny, Deborah a Val rhag ddod, ond maen nhw gyd yn ddiogel.  Mi welwn ni chi nesa ar ddydd Iau, 7fed Ionawr 2016.

It was great to see so many of us in The Olive Press today!  Congratulations to the quiz winners etc, thanks to Frank for bringing his mouth organ and season’s greetings to all of you.  It’s a shame about the floods that prevented Jenny, Deborah and Val from coming, but they’re all safe.  We’ll see you next on Thursday, 7th January 2016.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s