Gwlad y Gân yn Nant Gwrtheyrn

Mi wnaeth bedair ohonon ni, sef Margaret, Jenny, Catherine ac Anne fwynhau’n fawr iawn yn Y Nant yn ystod wythnos gynta mis Mai.  Dysgu am hanes a chefndir cerddoriaeth Gymraeg o hen emynau hyd at ganeuon modern, canu bob dydd, gwneud ffrindiau newydd, wrth ein boddau yn yr amgylchedd unigryw, dawnsio Twmpath, cyfrannu at Y Noson Lawen ac, wrth gwrs,  blasu cwrw lleol yn Y Fic.  Mor braf oedd treulio pedwar diwrnod cyfan yn cyfathrebu yn “yr hen iaith” – mi wnaiff hi barhau!

Four of us thoroughly enjoyed ourselves in The Nant during the first week of May.  Learning about the history and background of Welsh songs from old hymns to modern pop, singing every day, making new friends, in our element in the unique environment, dancing the “Twmpath”, contributing to the Variety Evening and, of course, sampling the local brew in The Vic.  It was so good to spend four whole days conversing in “the old language” – she will continue!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s