Category Archives: Uncategorized

Geiriau’r wythnos / words of the week 13/11/20

Canolbwyntio = to concentrate Cwch = boat Diflasu ar = to have a surfeit of (to get bored with, have enough of) Teulu = family Addas = suitable Coedwig = forest, woodland Dodrefn = furniture Ymlaen = onwards, forwards Pleidleisio … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau’r mis: 8/11/20

Dw i’n casglu stampiau tramor a Phrydeinig ar gyfer elusen. Mae ast fy nghymydog yn hoffi rhedeg ar y traeth. Mae fy ymchwil am fy hanes teulu yn ddiddorol iawn ond hefyd yn anodd.  Dw i’n gwneud y golchi oherwydd … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 30/10/20

Anodd = hard, difficult Cymydog = neighbour Ar gyfer = on behalf of, for Ymarfer = to practise, to exercise Camgymeriadau = mistakes Taid = grandfather Chwant bwyd = hunger Diwylliant = culture Cyn ymddeol = before retiring

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 23/10/20

Hunanasesiad = self-assessment Plant = children                 Rhedeg = to run Pobl gyfeillgar = friendly people                                Twb poeth = hot tub      Ymchwil = research Cyfleoedd = opportunities                           Tramor = foreign/abroad/overseas Prydeinig = British

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r wythnos / Words of the week 16/10/20

Ffurflen, ffurflenni (b) = form Traeth = beach Gemau = games Pendwmpian = to nod off, to doze Gwyliau = holidays Cymorth cyflym = quick help Hanes teulu = family history Elusen (b) = charity Problem a datrysiad = problem … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 9/10/20

Geiriau’r Wythnos 9/10/20 Treth (b) = tax Papur pleidleisio = voting paper Bawd = thumb Ast (b) = female dog, bitch Casglu = to collect Diddorol = interesting Mwynhau = to enjoy

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brawddegau mis Medi / September’s Sentences

At the end of each month we will publish some of our learners’ sentences – ones they have formed from their chosen “Word of the Week.” Ar ddiwedd bob mis byddwn yn cyhoeddi rhai o frawddegau ein dysgwyr – wedi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 25/09/20

Peryglus – dangerous Canu gwlad – country music Ynys – island Prif gwrs – main course Gwaith tŷ – housework Defnyddio – to use Gwahodd – to invite

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Geiriau’r Wythnos / Words of the Week 11/09/20

Manylion = details Angenrheidiol = necessary Nôl = fetch Braidd = rather, somewhat, hardly, almost, just

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Clwb Siarad: Words of the Week / Geiriau’r Wythnos 4/9/20

O heddiw ymlaen, dan ni’n sefydlu nodwedd newydd, gyson ar ein tudalen Facebook ac ar ein gwefan:  Geiriau’r wythnos.  Dyma’r rhai cyntaf: From today on, we are establishing a new, regular feature on our Facebook page and on our website:  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment