Clwb Siarad: Update on / Y diweddaraf am 3/9/20

Sadly, the situation regarding the virus in Preston means that it is not safe enough for us to meet physically in the Library in the first week of September.  Anyone who is not already on our mailing list and who wants to know more about becoming a member should email us to make enquiries.  We will refresh the information on this page before the first week of October.

Yn anffodus, dydy’r sefyllfa ynglŷn â’r coronafeirws yn Preston ddim yn ddigon diogel i ni fedru cyfarfod yn y Llyfrgell yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Medi.  Os oes unrhwyun sy ddim eisoes yn derbyn negesuon cyson oddiwrthon eisiau gwybod mwy am ddod yn aelod o’r Clwb, wnewch chi anfon ebost aton, os gwelwch yn dda.  Mi fydd fwy o wybodaeth ar y dudalen hon cyn yr wythnos gyntaf o Hydref.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s