Clwb Siarad 5/3/2020 – Learn Welsh with us each month

We had a fantastic time with our belated St David’s Day celebrations in The Continental!  The lessons were well attended, then we were joined by visitors by lunchtime – 28 of us in all – including someone from Liverpool Welsh Society and someone who used to attend the Welsh Society in Washington DC.  Lunch was excellent, the presentations from two of our members were very interesting, informative and entertaining, and everyone was in good voice for “Hen Wlad fy Nhadau” and “Calon Lân.”  There was fun, laughter and friendship.  A day to remember.  Our next meeting is back to its usual pattern on Thursday, 2nd April, 10.00am upstairs in the Harris Library.  Lessons until 12.15, followed by a short meeting of the Reading Group from 1.00 – 2.00pm.  All welcome.

 

Cawson amser gwych gyda’n dathliadau hwyr o Ddydd Gŵyl Dewi yn Y Continental!  Mynychwyd y gwersi’n dda, wedyn daeth ymwelwyr i ymuno â ni erbyn amser cinio – 28 i gyd – gan gynnwys un o Gymdeithas Cymry Lerpwl ac un oedd yn arfer mynd i Gymdeithas Gymreig Washington DC.  Roedd y bwyd yn ardderchog, roedd y cyflwyniadau gan ddau o’n haelodau’n ddiddorol, addysgiadol a difyr iawn, ac roedd pawb yn morio canu Hen Wlad fy Nhadau a Calon Lân.   Roedd na hwyl, chwerthin a chyfeillgarwch.  Diwrnod i’w gofio.  Bydd ein cyfarfod nesa nôl i’r patrwm arferol ar ddydd Iau, 2ail Ebrill, 10.00 yb i fyny’r grisiau yn Llyfrgell yr Harris.  Gwersi tan 12.15, ganlynwyd rhain gan gyfarfod byr y Grŵp Darllen o 1.00 – 2.00yp.  Croeso i bawb.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s