Great night at Ham and Jam – Noson wych

We enjoyed a super international poetry evening and really appreciated hearing beautiful words spoken and sung in different languages.  The event was very well supported and Welsh Club made a very favourable impression.  Many thanks to Damson Poets for inviting us!

Wnaethon ni fwynhau noson ardderchog o farddoniaeth ryngwladol a gwerthfawrogi gwrando ar eiriau hyfryd yn cael eu hadrodd a’u canu mewn ieithoedd gwahanol.  Cefnogwyd yr archlysur gan dorf sylweddol a wnaethpwyd argraff ffafrïol iawn gan ein Clwb Cymraeg.  Diolch yn fawr i Damson Poets am ein gwahodd!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s