Dawnsio Gwerin / country dancing

Hwyl fawr nos Fawrth (3.3.15) yn Hoghton!  Cawson groeso ardderchog, roedd pawb mor gyfeillgar ac yn hapus i’n gweld.  Doedd y dawnsio ddim yn rhy gymhleth, chwaith.  Diolch i Beryl am y teisennau cri a’r bara brith, ac i Eve a Thomas am y caws Cymreig.  Great fun in Hoghton on Tuesday night!  We had an excellent welcome, everyone was so friendly and happy to see us.  The dancing wasn’t too complicated either.  Thanks to Beryl for the Welshcakes and Bara Brith and thanks to Eve and Thomas for the Welsh cheeses.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s