Amdanon ni

Hêlo, bawb!  Croeso i Glwb Cymraeg Preston.  Rydyn ni’n cwrdd unwaith y mis, ar fore’r dydd Iau cyntaf, yn y brif lyfrgell  (http://www.harrismuseum.org.uk/) yng nhganol y dre, 0 10.00 yb – 12.00 yh.  Sefydlwyd y grwp ym mis Mawrth 2014 ac ers hynny rydyn ni wedi denu tua 40 o bobl i gysylltu â ni, er bod nifer ohonynt yn cael trafferth i ddod ar fore Iau oherwydd eu gwaith neu ymrwymiadau eraill.  Felly, rydyn yn awyddus iawn i ddatblygu’r Clwb yn bellach wrth drefnu nosweithiau cymdeithasol, yn enwedig ar gyfer y rhai sy ddim yn gallu dod yn ystod y dydd.  Ewch i’r dudalen “What’s on/Be sy’n dod” am fwy o wybodaeth.  Ambell waith mae angen i ni newid dyddiad y cyfarfod misol – cewch y rhestr gyfan ar “Be sy’n dod” hefyd.

Rydyn ni’n agor i unrhyw un sy a diddordeb yn neu gysylltiad â phethau Cymraeg.  Mae’n syndod pa mor amrywiol ydy’r rhesymau pam mae pobl yn dod – mae eu cefndir yn ddiddorol iawn.  Mae rhai ohonon ni’n Gymry alltud sy’n siarad yr iaith yn rhugl, rhai sy wedi bod yn dysgu am dipyn o amser a rhai sy ddim yn siarad Cymraeg o gwbl ond eisiau dysgu.  Rydyn ni’n cynnig gwersi yn y cyfarfodydd – ewch i’r dudalen “Clwb Siarad” i wybod mwy am hyn.

Mae croeso cynnes i bawb yn y Clwb – peidiwch â bod yn swil, dewch i’n gweld.  Mae croeso hefyd i chi gysylltu a fi yn uniongyrchol ar clwbsiarad@gmail.com.

Gobeithio clywed wrthoch neu’ch gweld yn fuan.  Pob hwyl!

 

 

2 Responses to Amdanon ni

 1. marytynycae says:

  Haia Anne
  Dw i’n licio y lluniau Brian. Pam wyt ti’n deud “Artist”, nid “Arlunydd”?
  Hwyl
  Mary

 2. clwbsiarad says:

  Dw i wedi newid y gair, nawr, Mary! Hefyd wedi darganfod sut i ysgrifennu a,e, ayyb efo to ar eu pennau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s